Hoppa till sidans innehåll

Policy mot sexuella övergrepp


IF Hansa-Hoburgs

Policy mot sexuella övergrepp inom föreningen

Godkänd av styrelsen i dec.2012. Reviderad 2016 och 2021

 

Policy mot sexuella övergrepp

”Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja” (RF, 2014)

 

Utöver nedanstående punkter så kräver föreningen att alla ledare för barn och ungdomar, årligen ska visas upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta för alla våra aktiva barn och ungdomars trygghet.

 

Denna policy riktar sig särskilt för att skydda barn och ungdomar upp till 18 år.

 

Verksamheten bör organiseras så att sexuella övergrepp inte möjliggörs, genom att två vuxna alltid ska vara med i verksamheten.

 

Att ta barn och ungdomars berättelser och signaler på allvar är en viktig utgångspunkt. Den utsattes berättelse och upplevelse är avgörande, inte förövarens motiv.

 

När det finns uppgifter om sexuella övergrepp ska föreningen agera med snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta relevant information och agera med såväl stort ansvar som diskretion. Efter en skyndsam bedömning av vad som är bäst för barnet ska idrottsföreningen besluta att den utpekade ska ta ”timeout” tills frågan är utredd.

 

Fotografering i omklädnings och duschutrymmen är förbjuden.

 

Händelsen ska alltid polisanmälas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägledning

 

1. Hur bör föreningen agera när det finns uppgift

om övergrepp.

 

Snabbhet

När det finns uppgifter om eller någon misstänker att ett sexuellt övergrepp

har förekommit ska de som fått kännedom om händelsen skyndsamt ta upp

den akuta situationen.

Föreningens styrelse har alltid det yttersta ansvaret.

 

Skydd av barnet/ungdomen

Det viktigaste i den akuta situationen är barnets/ungdomens situation, dess

fysiska och psykiska skydd och hälsa. Föräldrakontakt är viktigt, om inte

förövaren misstänks finnas inom familjen.

 

 

Inhämta information

Det är inte säkert att den utsatta klarar av att berätta, den utpekade förövaren

kan också vara en populär och omtyckt person och/eller någon med en central

funktion i föreningen. Därför är det viktigt att den som får kännedom om

händelsen överväger vart hon/han lämpligen vänder sig.

I första hand har styrelsen ansvaret.

Det är viktigt att inhämta tillräckligt med information för att kunna göra en

bedömning av vilka åtgärder som skyndsamt måste vidtas. Det är också viktigt

med observationer och dokumentation då detta kan komma att bli bevis

eller vittnesuppgifter längre fram i en eventuell rättsprocess.

 

 

Suspendering av uppdrag inom barn och ungdomsverksamheten

Att vara ledare och/eller tränare är ingen rättighet utan ett förtroendeuppdrag.

En styrelse har rätt att omedelbart belägga en misstänkt förövare med timeout

och en dömd förövare med permanent suspendering från barn- och ungdomsverksamheten.

 

Uppdaterad: 25 MAR 2021 17:22 Skribent: Roger Jakobsson

Kansliets telefontider

Måndagar 09.00-12.00

Torsdagar 15.00-19.00

Kontakt: 0498-48 13 04

This is a mailto link

 

Avbokning av hall.

Eftersom hallhyran är en stor kostnad för föreningen så är det viktigt att ni som ledare hör av er till kansliet så fort en träning blir inställd så att det blir avbokat vid KUF.

 lF loga 2021.png

 

Postadress:
IF Hansa-Hoburg
Box 57
62316 Havdhem

Kontakt:
Tel: 0498481304
Fax: 0498481304
E-post: hansa-hoburg@telia.c...

Se all info